Women in the Digital Age

Women in the Digital Age 150 150 Conectadas

Temática: Políticas afirmativas /buenas prácticas
Medio: TIC
Autor/a:Tarin, Carolta; Guerra, Esther; Rivera, Rafael; Fraile, Alberto; Saiz, Milagros y Maidenavietia, Usúe
Título:Women in the Digital Age
Tipo: Recurso práctico
Año: 2018
Institución/Editorial: European Union
País: INTER
Link: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1